Načítám...
Zpracování osobních údajů
  Zpět na úvod

Zpracování osobních údajů

 

Marketingový souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

 

 • Společnost life & furniture s.r.o., IČ: 291 59 547, se sídlem: Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703, designovynabytek.cz, email: info@designovynabytek.cz (dále jen „Správce“) si vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že za podmínky vyslovení vašeho výslovného informovaného souhlasu bude zpracovávat tyto osobní údaje:

 

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • email
  • doručovací adresu

 

(dále jen „Osobní údaje“)

 

 • Osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění zasílání marketingových a obchodních sdělení Správce prostřednictvím emailu.

 

 • Osobní údaje budou Správcem uchovány na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 5 let počítanou ode dne udělení vašeho informovaného souhlasu se zpracováním Osobních údajů.

 

 • V souvislosti s objednávkou zboží mohou být Vaše osobní údaje předány dopravním společnostem a informačním systémům:

 

  • Geis CZ s.r.o. se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany
  • Balíkobot, s.r.o. se sídlem Revoluční 1200/16, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

 

 • Dále Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme v systémech třetích stran, tj. marketingové, informační a analytické systémy společností, které jsou nezbytné v rámci našeho podnikání:

 

  • STORMWARE s.r.o. se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava
  • ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem (dále jen „Poskytovatel“)

 

 • Osobní údaje nebudou poskytovány za účelem jejich dalšího zpracování.

 

 • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem.

 

 • Osobní údaje nebudou Správcem zpracovány ani předány mimo území EU.

 

 • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

 

 • V případě udělení vašeho informovaného souhlasu máte jakožto subjekt údajů ve smyslu Nařízení právo svůj souhlas kdykoli odvolat, dále máte právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí vašich práv je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení. Dále máte právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

 

 • S ohledem na výše mi poskytnuté informace tímto poskytuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.