Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost life & furniture s.r.o.,

29159547,

DIČ: CZ29159547,

se sídlem: Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703www.designovynabytek.cz,

email: info@designovynabytek.cz

(dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

 • Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tel. číslo, email, doručovací adresa, (dále jen „Osobní údaje“).
 • Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).
 • Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí Správci.
 • Účelem zpracování těchto údajů je poskytnutí či doručení vyžádané cenové nabídky produktů / služeb Správce.
 • Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
 • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.

 

Kdo má přístup k údajům?
 • obchodní společnost Favi online s.r.o., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 57 402, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 254682 (Zbožový srovnávač)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Targito.com, s.r.o. (zajištění e-mailingu)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • GoSMS (nástroje pro on-line marketing)
 • BIANO s.r.o. (Zbožový srovnávač)
 • GLami s.r.o. (Zbožový srovnávač)
 • GoPay (platební brána)

 

Dotazník spokojenosti

 • life & furniture s.r.o. tímto informuje své zákazníky o tom, že má zájem neustále zkvalitňovat své služby a zvyšovat spokojenost zákazníků. V souvislosti s plněním výše uvedeného cíle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum transakce, ID objednávky a informace o zakoupených produktech). Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na zvyšování spokojenosti našich zákazníků a kvality našich služeb.
 • Za účelem plnění tohoto cíle Vám po zakoupení našich produktů zašleme na Vaši adresu dotazník spokojenosti. Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme.
 • Nebudete-li souhlasit se zasíláním dotazníku spokojenosti a předáváním Vašich osobních údajů výše jmenovaným společnostem, máte právo vznést proti tomuto zpracování osobních údajů námitku, a to buďto na e-mail info@designovynabytek.cz, případně postupem uvedeným v dotazníku spokojenosti.

 

Newsletter

 • Registrujete se k odběru našich novinek po dobu 3 let. Na váš e-mail budeme zasílat newslettery s obsahem dle vašich preferencí. Využíváme k tomu automatizované analýzy, díky kterým vám chceme nabídnout ten správný obsah.
 • Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nepracujeme tak, jak jsme vám řekli.
 • Samozřejmě se můžete z odběru newsletteru kdykoliv odhlásit nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Také bychom vám chtěli říct, že k rozesílání našich e-mailů využíváme marketingovou agenturu Targito.com, s.r.o.