Ochrana osobních údajů

Společnost life & furniture s.r.o., IČ 29159547, DIČ: CZ29159547, se sídlem: Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703www.designovynabytek.cz, email: info@designovynabytek.cz (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

 • Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tel. číslo, email, doručovací adresa, (dále jen „Osobní údaje“).
 • Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).
 • Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí Správci.
 • Účelem zpracování těchto údajů je poskytnutí či doručení vyžádané cenové nabídky produktů / služeb Správce.
 • Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
 • Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ve smyslu čl. 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
 • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.

Newsletter

 • Registrujete se k odběru našich novinek po dobu 3 let. Na váš e-mail budeme zasílat newslettery s obsahem dle vašich preferencí. Využíváme k tomu automatizované analýzy, díky kterým vám chceme nabídnout ten správný obsah.
 • Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nepracujeme tak, jak jsme vám řekli.
 • Samozřejmě se můžete z odběru newsletteru kdykoliv odhlásit nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Také bychom vám chtěli říct, že k rozesílání našich e-mailů využíváme marketingovou agenturu VIVmail.cz.