x

Ekologie

Ekologie

Myslíme na přírodu kolem nás a chceme se chovat tak, abychom ji chránili.

Naše vize – vize Designového nábytku

Všichni v Designovém nábytku věříme, že následují je jen základ toho, co můžeme pro ekologii a životní prostředí obecně udělat. Naše cesta zde teprve začíná a my budeme neustále hledat nové možnosti a příležitosti, jak zlepšit náš dopad na životní prostředí a ještě více se přiblížit eco-friendly firmě, které není lhostejná krásná příroda okolo nás.

Nakládání se spotřebním materiálem

  • Elektronické faktury a dokumenty - věříme v pokrok a moderní technologie, proto pokud je to možné, tak veškeré faktury a další dokumenty vám posíláme zásadně v elektronické podobě emailem. Díky tomu každý rok ubyde potřeba vytisknout desetitisíce papírů a spotřebovat velké množství barvy při jejich tisku. Zároveň věříme, že elektronická podoba je mnohem příjemnější a přehlednější než potřeba skladovat stohy papírů.
  • Znovuvyužití obalů - design milujeme a jistě by bylo stylové posílat všechny objednávky v našich originálních a designových krabicích, nicméně i zde se chceme chovat ekologicky, proto jsme se rozhodli posílat vaše objednávky v krabicích našich dodavatelů. Po příjezdu zboží na náš sklad pečlivě překontrolujeme a pokud je vše v pořádku, tedy i krabice, tak vám zboží ve stejné krabici také odešleme. Věříme, že je to krok správným směrem a zase o trošku pomůžeme naší přírodě snížením spotřeby obalového materiálu.
  • Tvorba vlastního výplňového materiálu - dlouhou dobu jsme byli nuceni kupovat různé výplně do krabic, abychom vám zajistili bezpečný převoz zboží až k vám. To nám ale nestačilo a tak jsme přemýšleli jak to i zde udělat lépe. A přišli jsme s myšlenkou výroby vlastních ekologických a recyklovatelných výplní krabic. Zakoupili jsme skartovač HSM ProfiPack P425, který nám umožňuje výrobu vlastního výplňového materiálu z kartonu. Nově tedy recyklujeme všechny zbylé a nepoužité kartony, z kterých vyrábíme výplně, které zajišťují bezpečí vašich objednávek.

Využití alternativních zdrojů

  • Solární panely - během doby své existence se naše firma rozrostla a současně s tím se zvýšili i naše nároky na energii. Růst firmy je vždy pozitivním faktem, ale co s vyššími nároky na energii pokud se chcete chovat ekologicky? I zde je řešení – solární panely. Díky jejich instalaci jsme schopni část našeho provozu obstarat "zelenou" energií a stát se tak zase o něco ekologičtější firmou, která respektuje životní prostředí. Do budoucna chceme veškerou energii odebírat pouze ekologickou cestou ze solární energie.

Třídění a recyklování odpadů

  • Správné třídění a recyklování by měl být dle nás základ každé moderně fungující společnosti. Filosofie třídění je nám velmi blízká, proto v každé kanceláři a společných prostorech vždy naleznete odpadkové koše s možností roztřídit hned několik materiálů jako je papír, plast, sklo a další.

Důraz na původ materiálu produktů

  • Jakožto společnost zabývající se prodejem a výrobou nábytku je pro nás velmi důležité znát původ surovin použitých při jeho výrobě. Vždy nás zajímá původ dřeva a snažíme se vybírat dodavatele a produkty, které upřednostňují lesní certifikaci FSC, která zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Jedná se o prestižní ocenění pro vlastníky těchto lesů. Certifikát FSC je mezinárodně uznávaný standard, který je pro nás velmi důležitý. Kromě toho se naše produkty pyšní také certifikací PEFC, který upravuje správu lesů na lokální a globální úrovni.

    V posledních letech se také stále více využívá recyklovaných plastů při výrobě nábytku. Proto v naší nabídce naleznete hned několik dodavatelů, které ve své nabídce mají několik řad produktů vyrobených z recyklovaných plastů.